top of page

      Durant els últims anys he estat investigant sobre la necessitat humana de significar l'espai que s'ocupa i s'envolta i de trobar-hi un sentit, com en la vida, per creure que el podem fer nostre, que hi deixarem una impremta. Considerant que aquest és el motor que fa engendrar qualsevol activitat cultural, em trobo de front amb la idea que és a partir de l'espai, de com ens col·loquem dins d'aquest i de com hi intervenim, que podem arribar a copsar altres comprensions: els canvis de paradigmes amb què ens expliquem el món.

 

              Des d'aquí plantejo la pintura, amb la que delimito i rodejo, configurant un espai que conté al mateix temps que és contingut, unes figures que funcionen com a fons; un fons que ja és figura. La meva pràctica pictòrica és una constant investigació entorn a les narratives de les imatges i els llenguatges.

 

                     D’un gest o del que queda atrapat en un tancar i obrir d'ulls, proposo unes narracions pictòriques que es van alternant i superposant, que circulen i es relacionen a través de diferents localitzacions, nivells i punts de vista. Unes anades i vingudes entre qüestions abstractes i quotidianes, que assenyalen el mateix: els éssers humans i la seva activitat, pensament i afectes; uns records, unes històries de vida.

bottom of page